Novinky

Zelené střechy ze sendvičových panelů

Zelené střechy ze sendvičových panelů

Vzhled a konstrukce budov se vyvíjí a mění, ale účel zůstává: zajistit pohodlí, bezpečí, teplo v zimě a chladno v létě. Přičemzž v posledních letech získává na významu zájem o udržitelná a ekologická řešení a tím i o zelené střechy.

Vliv na životní prostředí během životního cyklu každé budovy vyplývá ze spotřeby energie během jejího užívání, využívání zdrojů obnovitelných energií a uplatnění udržitelných materiálů.

Prostřednictvím zelených střech získávají budovy zcela novou hodnotu v konceptech obytných i průmyslových lokalit a stávají se významným prvkem moderního urbanismu. Důležitá je přitom nejen skutečnost, že zelené střechy představují přírodní prvek, ale také kladně ovlivňují efekt městských tepelných ostrovů a hospodaření s dešťovou vodou.

Podobné produkty